Υδροβολη – Αμμοβολη

Αμμοβολή σε Rafaelli 39

 

Υδροαμμοβολή σε Pershing 38

 

Υδροαμμοβολή

 

 

3 Χρόνια ακινησία σε Μαρίνα

 

Αφαίρεση Μοράβιας με Υδροαμμοβολή

 

 

Αναλαμβάνουμε να πλύνουμε το σκάφος σας στον χώρο της επιλογής σας.

 

 

 Formula 353

 

 

Υδροαμμοβολή σε πόδια Volvo