Αντιοσμωτικες Προστασιες

Epoxy primer & Υφαλοχρωματισμός με airless

 

 

Αντιοσμωτική προστασία & υφαλοχρωματισμός σε Pershing 3

 

8

 

 

GS 27

 

 

Nord Star 28

 

 

 Crunchi 40

 

 

Lambro 29 – Bluewater

 

 

 LAser Φουσκωτό

 

 

Pershing 38